Jana Slavíková

Head Coach

Manažer

Jana se aktivně věnuje cheerleadingu od roku 1995. Byla členkou historicky prvního cheerleadingového týmu v ČR - Prague Lions, který později také trénovala. Má za sebou léta zkušenosti z domácích i mezinárodních soutěží jako sportovec, trenér, porotce i organizátor ale také jako instruktor na kempech (FCC).

Vystudovala obor Tělesná výchova a sport na FTVS UK.

V letech 2006 - 2014 byla aktivní členkou Českého národního týmu (CN/CT), od roku 2014 je jeho manažerkou.

Od roku 2012 je členkou výkonného výboru České asociace cheerleaders, v roce 2014 se stala její místopředsedkyní.

V roce 2014 se stala mezinárodně certifikovaným porotcem (ECU Judge L2).

V roce 2016 získala trenérskou licenci C.

Radovan Slavík

Senior Coach

Cheerleadingu se věnuje aktivně od roku 2009, trenérem je pak od roku 2011. V průběhu své kariéry prošel mnoha trenérskými kurzy a školeními (FCC, ICC, ČACH, ICU), má bohaté zkušenosti jako sportovec i jako instruktor (FCC camp, CN/CT junior camp, Czech Summer Cheer Camp, UCA camp) a podílí se také na vzdělávání dalších trenérů (uchazečům o trenérské licence na Coaches Academy přednáší psychologii sportu).

Můžete jej také pravidelně vidět jako moderátora na soutěžích ČACH.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor psychologie.

V letech 2010 - 2015 byl aktivním členem českého národního týmu (CN/CT), od roku 2015 je členem instruktorského týmu CN/CT Masters.

V roce 2016 získal trenérskou licenci C.

Kristýna Doskočilová

PeeWees & Junior Coach     

Kristýna se věnuje cheerleadingu od roku 2014. Začátek její kariéry v tomto sportu byl ve znamení tanečního cheerleadingu, ale postupem času zjistila, že jí stunty baví o mnoho více.

Mimo vlastní soutěžní zkušenosti (zejména v kategorii partnerstunt) má zkušenosti také s prací s dětmi - rok vedla kroužek cheerleadingu v domě dětí a mládeže (DDM).

V roce 2016 absolvovala pedagogický kurz.

V roce 2017 získala trenérskou licenci C.

Matěj Roch

PeeWees & Junior Coach Assistant

Matěj začal s cheerleadingem v roce 2011. V sezóně 2012/2013 byl členem českého národního týmu (CN/CT), s nímž soutěžil na Mistrovství Evropy.

Od roku 2015 se hodně věnuje hlavně kategorii partnerstunt, ve které  také pravidelně soutěží.

S Kristýnou vedl kroužek cheerleadingu v domě dětí a mládeže (DDM).